Wednesday, 28 April 2021

5.KLASSI FILOSOOFIA, EETIKA JA USUÕPETUSE NING KODANIKUÕPETUSE TUNNID.

Jätkan oma koolipostitustega. Hoiatan juba ette ära, et see on väga pikk ja need, kellele kooliteemad huvi ei paku, võivad lugemise vabalt vahele jätta.
 
Täna kirjutan ma teile 5.klassi FILOSOOFIA, EETIKA JA USUÕPETUS (Philosophy, Religion and Ethics-lühendatult PRE) ning KODANIKUÕPETUS tundidest. 
Gretale need tunnid väga meeldivad.

Filosoofia, eetika ja usuõpetuse tund on neil kord nädalas ja 5.klassi õppeaasta moodulid näevad välja sellised:
Ehk siis 5.klassi mooduliteks on: 
 • Judaism (juudiusk) 
 • Kristlus 
 • Kristlus ja kiriku areng
 • Kristlus ja lihavõttelugu
 • Islam
 • Islamikunst, kunst religioonis. 
Järgmisel aastal, 6.klassis on mooduliteks: 
 • Hinduism
 • Sikhism, jumala otsingul
 • Eelarvamused ja diskrimineerimine
 • Kas jeesus oli olemas?
 • Kuidas me teame mis on päris/tõeline? (filosoofia)
7.klassis:
 • Inimõigused
 • Religioon meedias
 • Budism
 • Kuidas sa elad head elu? (eetika) 
 • Kus oli jumal Holokaustis?
 • Mina, surm ja teistpoolsus

Kuna septembris oli koroonaolukord selline, et kuigi koolid tehti lahti, siis mõni õpilane võis siiski koroona tõttu isolatsiooni sattuda ja ei saanud 10 päeva koolis käia. Selliste õpilaste jaoks hakati juba siis osasid tunde Google Classroomi ülesse panema ja järgmised paar pilti olengi ma sealt võtnud, kuigi Greta käis sel ajal ikka koolis edasi.

Kõigepealt tutvustati neile mis üldse filosoofia endast kujutab, sest algkoolis nad filosoofiat eraldi ei õppinud. Greta jagas, minu õnneks, tunnis õpitut juttu suure õhinaga ka minuga ning otsis mulle isegi üks paaril korral Youtube-ist välja videoid mida neile koolis oli näidatud. 


Kuna see allolev pilt oli ka Greta vihikus, siis ma uurisin selle kohta ja Greta rääkis mulle mitu huvitavat detaili. Ma kuulasin suurte silmadega ja ei jõudnud ära imestada, et mu laps selliseid asju teab. Ma peakski uuesti kontrollima kas tal on veel mõni asi meeles ka või on juba ära unustanud.

Need olid asjad mida nad klassis arutasid või vihikusse pidid kirjutama.
Vabandust, aga ma ei jaksa igat asja ära tõlkidaSee on see video mida nad klassis vaatasid ja millest mulle Greta rääkis. Õigemini oli asi nii, et Greta hakkas mulle igasugu huvitavaid asju rääkima ja mina uurisin aina juurde, aga kuna ta ei viitsinud lõpuks enam ise rääkida (tahtis arvutisse mängima minna), siis ta otsis mulle youtubist video välja ja ütles, et vaata ise :D


Siis alustasid nad juudi teemaga ja õppisid üsna pikalt Abrahami ja Moosese lugu. Mul kahjuks ei ole hetkel rohkem pilte sellest siia panna kui vaid see üks. 


Juudiusu teema oli minu jaoks väga huvitav. Kuna ma testisin teda ka ise enne kontrolltööd, siis oli mul taas võimalus neile õpetatud infost ka ise natuke osa saada. Ma küll teadsin paljusid asju juba varem ka, sest meil on üsna mitu juudist sõpra, aga sellegipoolest oli põnev mõnda asja veel lisaks teada saada.

Nad õppisid juudi pühadest (näiteksja nende ajaloost, kirikust, seadustest, traditsioonidest jne. 


Mooduli lõpus tegid nad testi mis nägi välja selline ja millest on näha, et mõne küsimuse puhul pidid nad ka selles aines kasutama vastamisel PEE struktuuri, millest ma oma viimases koolipostituses lähemalt kirjutasin.


Iga küsimuse juures oli juba väljas mitu punkti see küsimus väärt on. Greta sai kokku 14/18-st. Pärast pidid nad muidugi taas oma testitulemused üle kontrollima ja välja kirjutama, mida nad testi juures paremini oleks võinud teha. Täis punktide korral vist mitte, kuigi ka täispunktide puhul saab ju alati midagi lisada või lihtsalt ennast kiita.


Siis tuli jõuluvaheaeg ja peale seda jäid nad pea kolmeks kuuks distantsõppele.
Ma ei mäletagi praegu kas neil distantsõppe ajal filosoofia ja usuõpetus tunde ka videotundidena toimus. Kui toimus, siis kord kahe nädala joosul. Tunnid toimusid aga loomulikult ikka kõik ilusti tunniplaani järgi, aga osa tundidest olid lihtsalt iseseisvaks õppimiseks ja nägid välja näiteks sellised
(Iga tund algab alati, ka koolis, arutlemisega mis hiljem viib õpitava teemani, nii nagu konstruktivistlik klassiruum ette näeb)
Nüüd on nad tagasi koolis ja saavad normaalselt edasi õppida. Nagu ma näen, siis nüüd on nad Islami teemaga alustanud


Nii palju siis filosoofia, eetika ja usuõpetusest hetkel.


KODANIKUÕPETUS 

Ma kutsun seda tundi eesti keeles lühidalt kodanikuõpetuseks, aga tegelikult on tunni nimeks PSHCE- mis on lühend 
Personal, Social, Health and Economic, 
ehk siis tund kus käsitletakse personaalseid, ühiskondlikke, tervisega seotud ja majanduslikke teemasid. 
Selle tunni sisse ja isegi peamiseks osaks on Relationship and Sex Education (RSE), ehk siis suhte ja seksuaalõpetus.

See on õppeaine mis annab noortele teadmised, mõistmise, suhtumise ja praktilised oskused turvaliseks, tervislikuks ning produktiivseks eluks.

Kuigi lastevanematel on õigus oma laps või lapsed seksuaalõppe tundidest ära võtta, siis kooli väga tugevalt soovitab siiski kõikidel selles eas olevatel õpilastel sellest õppeainest osa võtta. Äärmistel juhtudel siiski lubatakse vanematel laps tunnist eemaldada, aga seda vaid kuni selle ajani, kui õpilane hakkab 16-aastaseks saama (seksuaalse nõusoleku seaduslik vanusenus). Siis on noorel juba ise õigus otsustada kas ta tahab seksuaalõppest osa saada ja kui tahab, siis kool võimaldab talle seda enne kui ta 16-aastaseks saab. 

Ma kirjutan siia välja nimekirja teemadest mida neile õpetatakse ja mis teemadel nendega vesteldakse. 

PEREKONNAD
 • Eri tüüpi austavad ja stabiilsed perekonna ja sõprussuhted ja kuidas need suhted aitavad õnnele kaasa: nende tähtsus ja mõju laste kasvatuse juures.
 • Mis on abielu, millist kaitset ja õigusi abielu pakub. Miks on tähtis abiellu astuda vabatahtlikult ja 'meelsasti' (ei ole päris õige sõna, aga ma ei leia praegu sobivamat).
LUGUPIDAVAD SUHTED JA SÕPRUSSUHTED
 • Austava suhte ja sõprussuhte tunnused (Usaldus, ausus, austus, lahkus, headus)
 • Privaatsuse piiride, nende austamine või nende puudumine
 • Konflikidega toime tulemine, leppimine ja igat tüüpi suhete lõpetamine
Ebatervislike suhete ja sõprusuhete omadused:
 • Kuidas aru saada, kas teised lapsed või täiskasvanud on usaldusväärsed või et kas nendega on üldse turvaline koos olla
 • Kuidas ära tunda ebatervislikke käitumistüüpe enda või teiste suhtes, näiteks kuritegevlik ja vägivaldne käitumine, sundkäitumine, seksuaalne ahistamine või seksuaalne vägivald
 • Kuidas vajadusel nõu küsida või muredest teada anda
 • Olla teiste suhtes lugupidav, olgu nad siis nii erinevad kui nad on ja mitte olla mõjutatud stereotüüpidest mis võivad olla negatiivsed, ebaõiglased või laastavad
 • Seadused ja kohustused seoses võrdõiguslikkusega (Equality Act 2010)
INTERNETI JA SOTSIAALMEEDIA OHUD
Ma ei hakka selle osa alateemasid ära tõlkima. Oskate nagunii ise ka ette kujutada mida see teema endast kujutab.

TURVALISUS
 • Teemad ja seadused, mis on seotud seksuaalse nõusoleku vanusega, seksuaalne ekspluateerimine, väärkohtlemine, sundimine, ahistamine, vägistamine, perevägivald
 • Kuidas sellised suhted võivad inimesi mõjutada
 • Kuidas ära tunda või kuidas seda teistele öelda et sa tahad või ei taha kellegiga seksuaalsesse vahekorda astuda
SUNDABIELUD, AUPÕHINE VÄGIVALD JA NAISTE SUGUELUNDITE MOONUTAMINE
Millised on seadused ja kuidas otsida abi

INTIIM-JA SEKSUAALSUHTED, SEKSUAALTERVIS
 • Milline näeb välja positiivne intiimsuhe (vastastikune austus, lojaalsus, nõusolek, usaldus, ühised huvid ja vaated elule, seks ja sõprus)
 • Kuidas valikud, mis on tehtud suhtes olles, võivad tervist (füüsilist, emotsionaalset, vaimset, seksuaalset ja reproduktiivset) mõjutada nii positiivselt kui negatiivselt 
 • Kuidas seksuaalset survet tuvastada ja seda hallata: kuidas survele vastu panna ja kuidas teisi mitte survestada
 • Sul on valik et lükata seksuaalsuhe edasi või nautida lähedust ilma seksita
 • Meeste ja naiste viljakus. Elustiili võimalikud mõjud viljakusele
 • Kuidas alkoholi ja narkootikumide mõju võib põhjustada riskantset seksuaalkäitumist
 • Rasedusvastased vahendid ja nende efektiivsus
 • Faktid rasestumise ja raseduse katkemise kohta
 • Faktid abordi ja lapsendamise kohta
 • Faktid sugulisel teel levivate haiguste kohta. Kuidas neid edasi antakse, kuidas vältida, nende mõju tervisele, milline on ravi
 • Seksuaalset orientatsioonist ja soolisest indetiteedist räägitakse õigeaegselt ning selgelt, tundlikult ja lugupidavalt.

Ja kui te nüüd arvate, et see on vaid jutt paberil, siis siit mõned näited sellest mis teemasid Greta on hetkel juba koolis õppinud. 
Ma pean küll lisama, et ka väga paljudes klassijuhataja tundides (neil on klassijuhata tund 4x nädalas enne viimas koolitundi ja see kestaab 30 min) arutavad nad samuti hetkel päevakorras või uudistes olevaid teemasid ning vaatavad mõnikord teemaga haakuvaid dokumentaalfilme. Näiteks alles hiljuti ütles Greta mulle, et nad rääkisid selle tunni ajal Hate Crime - vihakuritegevusest.

Septembris oli neil teemaks 'muutused'. Teiseastmekooli minek oli kõigi õpilaste jaoks suur muutus nende elus. Kui nad olid enne harjunud väikestes algkoolides käima, mis nende jaoks kui väike pere oli, siis nüüd peavad nad harjuma palju, palju suurema kooliperega ja koolimajaga. Selles eas kuulub muutuste alla ka kehalised muutused, sest väikestest poistest ja tüdrukutest on sirgumas noormehed ja neiud.

Kooli alguses palutigi õpilastel kirjutada milliste muutustega iga õpilane peab nüüd kokku puutuma ja kuidas ta nendega hakkama saab ning kuidas nii ennast kui teisi nende muutuste käigus aidata. Mida nad enne suurde kooli tulekut olid kartnud ja kuidas nende kartustega hakkama saanud. Kas nende eelarvamused olid tõeks osutunud, või kas nad olid pidanud silmitsiseisma mingite teiste, neile ootamatute, muutustega.

Siit mingid suvalised näited selle teema alt.

Siis alustasid nad juba PEREKONNA teemaga


Kui ma Greta vihikut ükskord novembris sirvisin, siis ma ei pööranud tähelepanu sellele, mis pealkirjaga tegu oli, vaid lugesin ainult allolevat naisi puudutavat lõiku. Ma ei uskunud oma silmi ja käsutasin Greta kohe enda juurde et ta käest küsida, et kas ta tõesti arvab nii nagu ta vihikusse kirjutanud oli. Greta rahustas mind siis maha ja ütles, et kas ma ei näinud, et tegu on stereotüüpide teemaga :D


Erinevat tüüpi suhted


SuhteprobleemidNarkootikumid


Puberteet ja rahaga seotud teemad


Kuidas rahaga ümber käia ja milleks seda vaja läheb


Ok, selleks korraks jälle kõik. Meil on homme Greta õpetajatega arenguvestlus, aga enne kui ma sellest siin blogis kirjutama hakkan, tahan ma veel mõned kooliteemalised postitused valmis kirjutada ja ära postitada, et siis oma jutuga tunnistuse ja arenguvestluse juured jõuda.

Tuesday, 27 April 2021

NATUKE PILTE ÜHEST MÕISAST JA NIISAMA HALA

Käisime laupäeval taas end tuulutamas. Koha valisin välja puhtalt selle põhjal mis 'kutsus'. Valikus oli sel korral üsna mitu National Trust mõisa kuhu me pileteid oleks saanud broneerida. Ma arvan, et kord kui 17.mail meil piirangud veelgi kord leevendatakse ja muuseumid taas oma uksed avada võivad, siis tekib rohkem kohti kuhu inimesed minna saavad ja ehk siis ei pea enam ka sedasi pidevalt eelnevalt külastusaegu ette broneerima.

Sel korral läksime Hughenden mõisa aeda jalutama.  Me oleme seal küll juba mitu korda käinud, aga viimane kord siiski juba peaaegu 4 aastat tagasi. Esimene kord üldse siis kui Gretat polnud veel sündinudki. Selles esimese korra postituses ei ole mul ühtegi pilti mõisast seest, seega võib-olla me siis sees ei käinud või meil ei lubatud seal pildistada.

Küll aga võite te näha milline mõis seest välja näeb mu SELLES postituses. Seal ma ka kirjutan mõisa enda kohta rohkem ja kuidas see ehitis oli sõjaajal üks väga salajane koht.

Ega siit mingit pikka juttu ei tulegi. Panen vaid pildid.
Ma alles kodus pilte vaadates märkasn, et sellel suurel kuusel on latv otsast ära murdunud :O

All pildil oleva pingi taga on üks uks. Sealt pääses kasutatud raamatute poekesse. No tegelikult oli tegu pigem ühe toaga kus olid väljas kasutatud raamatud ja kui sulle mõni raamat seal meeldis, siis sa võisid selle eest raha annetada ja raamatu endaga kaasa võtta. Soovituslik oli anda £1 raamatu eest, aga kui valisid 5 raamatut siis said kaks naela allahindlus ning maksid vaid £3. See oli kirjutatud ühe tahvlikese peale, sest seal toas ei olnud ühtegi töötajat, lihtsalt kinnine rahakirstuke laual. 

Ma olin juba unustanud, et meil on ju nüüd poed taas lahti ja seega olin üliõnnelik kui ma seal seda kasutatud raamatute poodi nägin.


Ning 100 korda veelgi õnnelikum kui ma lasteraamatute riiulilt SELLE raamatu leidsin!!!!

Vaadake kes on raamatu autor ja illustraator!


Ma olen seda raamatut juba mõnda aega jahtinud ja ihaldanud oma kollektsiooni täienduseks ja nüüd ma siis leidsin ta selle mõisa kasutatud raamatute poest vaid £1 eest!!! (kujutage siin ette käsiplaksutavat emojit). See on nii vana raamat ja raskesti kättesaadav. Ma ühel korral juba peaaegu ostsin ta 30 naela eest Etsy lehelt, aga kuna raamatu asukoha maaks oli Ameerika ja nad Inglismaale ei saatnud, siis ma ei hakanud jamama (jamamise alla pean silmas seda, et ma ei hakanud seda mu Ameerikas elava sõbranna juurde tellima).

Greta mäetas kuidas ta sealt mäest 4 aastat tagasi alla jooksis. See pilt on mu vanas postituses olemas.

Luigeke on 4 aastaga kosunud
Kui olime mõisa ümber väikese ringi ära teinud, siis tulime tagasi mõisa tagaaeda istuma. Kahjuks oli tegu väga väikese alaga mida uudistada ja kuna me päris suurele jalutuskäigule mõisavälisele territooriumile ei tahtnud minna, aga ka koju ei olnud veel soovi sõita, siis istusimegi pargipingil ja nautisime päikest. Seal oli nii tuulevaikne ja palav olla, et ma oleks hea meelega tahtnud oma tumedad teksad jalast kiskuda. Päike lausa põletas neid. 
Parklasse tagasi minema hakates jalutasime ka viljapuuaiast läbi, aga kuna praegu ei ole seal veel palju midagi kasvamas, siis polnud ka palju midagi vaadata.
Kuigi me veetsime kodust eemal suurepärase pärastlõuna, siis sellegi poolest jääb ainuüksi sellistest väikestest käikudest väheks, et taastada lockdownist põhjustatud vaimset allakäiku. 
Kuigi erinevaid kohti külastades on võimalik inimestega mingil määral kokku puutuda ja paar sõna vahetada, siis see ei ole ikkagi see mis varem. Me tunneme puudust just inimkontaktidest. Pete tunneb vaid arvutierkaani taga istudes suurt puudust kolleegidest, kuigi ta nendega läbi arvuti paar korda päevas räägib. See ei asenda näost näkku kontakti. 
Samuti tunneme puudust omasõpradest ja sugulastest. Tahaks juba lõpuks ka Pete vanemate juurde tuppa minna ja nendega ühise laua taga süüa või neid endaga kaasa võtta ja neid kuskile viia. Ma ei teagi tegelikult kas neist ongi enam kuskile mõisaparki jalutama tulijaid, sest kodus istumine on nad nii nõrgaks teinud, et nad ei jaksaks enam palju kõndidagi.

Meil on küll praegu lubatud inimesi enda koduaeda kutsuda (teatud number inimesi), aga selle juures on üks AGA. Meil nimelt ei ole korraliku aiamööblit. Me ei ole seda tahtnud enne osta, kui me oleme saanud tagaaias uue 'terrasi' tehtud ja kui Pete ei oleks olnud sunnitud oma firmat kinni panema eelmisel aastal, siis me oleks seda sel suvel teinud. Nüüd aga pole meil õrna aimugi millas see toimuma hakkab ja kas üldse on mõtet selle maja peale enam seda raha kulutama hakata.

Mõtlesime siis, et ostame vähemalt mingi odava aiamööbli, et saaks siiski paari inimest külla kutsuda ja neil oleks kus istuda ja kuhu limonaadiklaasi panna, AGA ka see osutus täiesti võimatuks. Aiamööbli järgi on lihtsalt nii suur nõudlus ja kuna meil on ju ikkagi koroona ja piirangug, siis laod on tühjad või ostetakse kohe tühjaks...või ma ei teagi mis see põhiprobleem neil on.