Tuesday, 30 June 2020

UUE KOOLI UUDISED


Kahe viimase kuuga oleme me saanud meeletult palju emaile ja infot Greta uuest koolist.

Esimene email tuli ajal, kui kogu koroona olukord oli veel väga segane ja keegi ei teadnud mis meid ees ootab. Tavaliselt on olnud nii (seal teiseastme koolis kuhu Greta spetembris läheb), et juuni keskel toimub uues koolis kõigile uutele lastevanematele tutvustusõhtu kus jagatakse igasugust infot ja täidetakse igasuguseid kooli registreerimisega seotuid dokumente. Seejärel, juuli alguses, viiakse lapsed nende algkoolist pooleks (või terveks) päevaks uude kooli, kus neile täpsemalt näidatakse mis septembris toimuma hakkab ja neile tutvustatakse nende uusi õpetajaid ning korraldatakse väikene pidulik snäkilaud. 
Minu jutt käib Greta uue kooli kohta ja nende laste kohta, kes Greta algkoolist samuti Gretaga samasse teiseastmekooli edasi õppima lähevad. Neid lapsi ei ole palju. Teised lapsed, kes teistesse koolidesse lähevad, neil toimub asi enam-vähem samamoodi ainult et erinevatel kuupäevadel. Erakooli minejatel aga taas iga erakooli oma süsteemi järgi millest ma palju midagi ei tea.

Seejärel, septembris, oleks Greta uues koolis kõik Y7 lapsed läinud paariks päevaks seiklusparki, kus neil oleks olnud võimalus omavahel pareminin tuttavaks saada läbi tiimitöö ja igasugu lõbusate ürituste. Täpsustan, et Y7 on Inglismaa teiseastme koolide kõige noorem klass ja sinna tulevad kokku õpilasi erinevatest algkoolidest. Eesti mõistes 5 klass kus õpivad 11-12 aastased lapsed.
Kuigi alguses ei olnud see veel teada, kui paljud üritused saavad toimuda ja kui paljud jäävad ära, siis tänaseks on teada, et 'tänu' koroonale jäävad kõik ettenähtud üritused ära!!

Esimene email seletaski meile mis olukord sel hetkel oli ja mida kool plaanib või ei plaani teha. Pidime ära täitma ka online küsitluse selle kohta, kuidas me laps on emotsionaalselt valmis uue kooliga alustamiseks ja niisama igasugu registreerimisega seotud küsimusi. Samuti paluti meil kirja panna nende laste nimed, kellega me EI TAHAKS, et me laps uuel kooliaastal samasse 'klassi' satuks!

Meile kinnitati, et kuigi praegune olukord on midagi ennekuulmatut ja laste kooli algus saab olema väga erinev kui tavaliselt, siis kool teeb kõik selle heaks, et õpilaste üleminek algkoolist põhikooli saab olema sujuv. Kooli juhtkond lubas välja mõelda ka viisid, kuidas õpilased saaksid enne kooli algust tutvuda oma uue kooli ja õpetajatega. 
Selles samas emailis anti meile ka teada, et Gretale saadetakse omakorda eraldi email mis meil paluti talle siis edastada. Emaili sai ta 7.mail.

Tõlgin selle emaili siia väga lühidalt ära:

Kõigepealt öeldi Gretale tere tulemast kooli ja avaldati heameelt selle üle, et Greta alates septembrist kooliga liitub.

Öeldi, et tavaliselt sel ajal kutsuksid nad Gretat uue kooliga lähemalt tutvuma, aga praegusest olukorrast sõltuvalt nad kahjuks seda teha ei saa ja seepärast on sel aastal asjad natuke teistmoodi. 
Aga sellele vaatamata, mis praegu toimub, tahavad nad et Greta teaks, et ta on nende jaoks väga oluline/tähtis ja et nad annavad endast kõik, et Greta saaks enne kooli algust ülevaate sellest mis teda ees ootama hakkab. 

Nad ütlesid, et nad kohtuvad ka Greta praeguse algkooli õpetajaga, et saada Gretast teada nii palju kui võimalik ja et nad saadavad talle järgmiste nädalate jooksul lisainfot selle kohta, mis neil plaanis on, et Gretat paremini uue kooli alguseks ettevalmistada. Nad lubasid, et tal saab olema küllaldaselt võimalusi tutvumiseks kooli peamiste inimestega, nagu ta juhendaja ja õppejuht ning saada osa mõnedest õppimist tutvustavatest tegevustest. 

Öeldi, et põhikooli astumine on Greta jaoks suur samm elus ja et nad teevad omalt poolt kõik selleks, et sellest saaks Greta jaoks positiivne kogemus. Nad on teadlikud, et Gretal võib olla asju mis talle muret teevad seoses uue kooli alustamisega ja talle kinnitati, et see on täiesti normaalne. Nad on palju aega veetnud endiste Y7 õpilastega, et välja uurida kuidas nad saaksid kõige parememini Gretat toetada, et ta ennast kooli alustades kindlalt tunneks. Ja kui Gretal või meil on kooli kohta küsimusi, siis meil on mitmeid võimalusi neid küsimusi küsida ja lisainfot saada eelseisvate nädalate jooksul... 
Me väga ootame sinuga kohtumist.


Mõni aeg hiljem saadeti Gretale postkaart. Ma algul arvasin, et tegu on kinnisvara firma mingi järjekordse reklaamiga, sest tavaliselt näevad need just sellised postkaardi moodi välja, ja viskasin automaatselt vanapaberikorvi. Alles õhtul, kui ma taaskord mingi pakendi korvi viskasin, jäi mulle silma kaardil olev kooli logo ja avastasin et tegu ei olnudki kinnisvarareklaamiga.


Kaardil oli taas kirjas kui oodatud Greta uude kooli on ja kinnitati, et nad teevad kõik, et Greta üleminek algkoolist teiseastme kooli oleks nii sujuv kui võimalik. Kaardil oli pilt kooli Y7 (5.klasside) õppejuhist ja tugi koostööpartnerist (ma ei teagi mis oleks vastavad eestikeelsed ametinimed nendele rollidele. Y7 Head of Learning on inimene, kes vastutab ja hoolitseb kõikide kooli Y7 (5.klassi) õpilaste eest ja puutub nendega iga nädal ühel või teisel viisil kokku. Kokku on koolis vist kaheksa 5.klassi).
Kirjas oli mis selle heaks järgmise 7 nädala jooksul toimuma hakkab:

 • Me kohtume sinu algkooli õpetajaga, et sind isiklikult tundma õppida. Praegusel hetkel toimus/toimub see kohtumine küll Zoomi vahendusel. 
 • Su vanematele saadetakse palju informatsiooni selle kohta, kuidas sind ettevalmistada teiseastmekooli eluks
 • Sulle saadetakse brošüür selle kohta, mida sa hakkad õppima teiseastmekoolis ja eraldi tegevusvihik kuhu sa saad teha mõningaid ülesandeid.
 • Me jagame sinuga videot, mille kaudu sa saad tutvuda kooliruumide, koolitöötajate ja õpilastega.
 • Me saadame sulle veel ühe postkaardi töötajalt, kes saab olema sinu form tutor (ma arvan, et see on eesti mõistes nagu klassijuhataja) ja ka lühikese videosõnumi temalt. 
Seniks aga püsi tervena ja naudi veel viimaseid nädalaid oma koolis...

Siis saadeti meile email selle kohta kust ja kuidas me saame koolivormi osta. Kuna erinevate teiseastmekoolide vormid ei ole nii sarnased kui algkoolide vormid, siis neid toidupoodidest või tavalistest riidepoodiest enam osta ei saa, vaid selleks on olemas eraldi poed. Osasid koolivormi komponente saab küll ka teistest poodidest osta, nagu valge pluus, poiste viigipüksid, sokid ja sukad, aga näiteks Greta kooli pintsak, kampsun, lips, seelik ja spordiriided peavad olema kõik vaid kindlalt Greta kooli oma tegumoe ja embleemiga. 
Tänu koroonale on aga ka koolivormi ostmine nüüd palju keerukam ja selleks peab koolivormipoes endale eraldi aja kinni panema. Sellele lisaks ei ole poes enam võimalik riideid selga proovida. Meil on koolivormipoodi koolivormi ostuks aeg kinni pandud 18.juuliks ja eks ma siis kirjuta juba täpsemalt nii koolivormist, hindadest, kui ka koolivormiga kaasnevatest rangetest reeglitest. 

Eelmisel, või üle-eelmisel (ma enam ei mäleta täpselt) nädalal sai Greta oma praegusest koolist kaasa kaks suurt paksu ümbriku mis olid saadetud tema uuest koolist. Nendele lastele kes praegu koolis käivad, saadeti ümbrikud kooli ja nendele, kes endiselt on otsustanud koduõppele jääda, koju. Erinevad teiseastmekoolid teevad neid asju natuke erinevalt, seega ma saan jagada infot vaid selle kooli kohta kuhu Greta läheb, aga eks enamus riiklike teiseastmekoole tee asju ikka enam-vähem sarnaselt ja seega suuri erinevusi ei tohiks olla. Teatud osa lapsi Greta koolist lähevad edasi õppima aga ka erakoolidesse, mis toimivad riigikoolidest erinevalt ja seega on nende laste jaoks üleminek omakorda erinev. 

Kahe paksu ümbriku seest tuli välja suur hunnik pabereid, millest osa oli vaja ära täita ja tagasi kooli saata.

Kõige esimene paber, mille me allkirjastama pidime, oli kooli ja kodu vaheline leping. Selles lepingus on täpselt kirjas nõudmised mida kool ootab õpilastelt, vanematelt ja kooli enda kohustused. Meie (vanema) allkirjale lisaks pidi selle lepingu läbi lugema ja allkirja andma ka Greta.
Sedasi on kõigi osapoolte jaoks selgelt teada mida kellegilt oodatakse ja mis on kooli nõudmised ning reeglid, et pärast ei tuleks mingeid arusaamatusi või ütlemisi, et nemad ei teadnud. Õpilase kohtustused on:
 • Järgida kooli reegleid käitudes kogu aeg viisakalt, lahkelt ja teisi arvestades
 • Näidata lugupidamist/austust üksteise ja kõikide kooli kogukonna liikmete vastu
 • Järjekindlalt pürgida võimalikult kõrgete standardite poole kõikides eluvaldkondades
 • Olla punktuaalne, nutikas/puhas/korralik/korralikult riides ja hästi organiseeritud 
 • Võtta vastutus oma õppimise eest, reageerida tagasisidele positiivselt ja konstruktiivselt
 • Panustada positiivselt kooliellu
Kooli meeskonna kohustus on:
 • Võimaldada inspireerivaid, kõrgetasemelisi õppevõimalusi ja laiaulatuslikke õppeprogrammile lisaks olevaid tegevusi
 • Pakkuda õpilastele konstruktiivset tagasisidet
 • Rakendada käitumisjuhendit järjepidevalt, näitama pidevalt üles austust teiste vastu 
 • Olla eeskujuks, esindada omadusi mida oodatakse, et õpilased endis arendaks.
 • Hoida vanemad/hooldajad laste arengust informeeritud, vastata küsimustele ja muredele asjakohaselt ja õigeaegselt
Lapsevanema/hooldaja kohustus on:
 • Innustada oma last saavutama kõrgetasemelist tööd
 • Aidata oma last olema iseseisev õppija
 • Toetada kooli väärtuseid, eetoseid ja käitumisreegleid
 • Teha koostööd kooli meeskonnaga lahendamaks muresid või probleeme, näitama alati austust/lugupidamist teiste vastu
 • Suhelda töötajatega positiivselt kooli jätkuva arengu toetamiseks


Kõik õpilased ja vanemad teavad millised on kooli reeglid ja mis saab siis, kui keegi neid rikub (ma kirjutan nendest hiljem täpsemalt). Sedasi on kaitstud kõik osapooled ja ei juhtu nii, et õpetajad on hädas ja jäävad abita, kui õpilased peaksid klassis halvasti käituma või õpilastel on vaba voli märatseda ja tundi segada, kui nad heaks arvavad. Samuti on lastevanematel täpne ülevaade mida neilt ja nende lastelt oodatakse ja kui keegi peaks reegleid rikkuma, siis on olemas alus, millele iga osapool saab toetuda. Ehk siis iga osapool on õiglaselt kaitstud ja kogu süsteem on kõigi osapoolte vastu aus.

Järgmiseks pidime me ära täitma eramuusikatundide ankeedi juhul, kui me soovime, et me laps mõnda instrumenti koolis mängima hakkaks. 
Greta viiuliõpetaja pani oma ameti just enne koroona jama maha ja kuna koroona tuli vahele, siis ei olnud Gretal võimalust algkooli poolt pakutava uue viiuliõpetajaga alustada. Nüüd ongi hea, et ta saab viiuli mängu uues koolis uue õpetajaga jätkata. Me nagunii eelistasimegi, et Greta uues koolis viiulitunde oleks hakanud võtma, sest sedasi on tal ka siis võimalus kooli muusikaüritustest osa võtta. 
Klaveritundidega jätkame aga endiselt kooliväliselt, sest ta praegune klaveriõpetaja on väga hea ja jättes klaveritunnid laupäeva peale annab see Gretale natuke rohkem hingamisruumi nädala sees. 

Hetkel pakub kool järgnevate muusikainstrumentide eratunde (ma arvan, et te saate ka tõlkimata aru mis muusikariistadega tegu on).

Üksikisiku eratunni (30min) hind on £19, (20min) £13
ja kaheinimese tund (30min) £13. On ka võimalus osaleda grupitunnist mille hind siis omakorda veelgi odavam.
Kõik eratunnid toimuvad koolipäeva ajal ja nende tundide aegu muudetakse teatud aja tagant, et õpilased ei puuduks pidevalt vaid ühest kindlast tunnist. 

Eratundidele lisaks pakub kool igale õpilasele tasuta võimalust soovi korral osaleda järgmistest gruppidest:
 • orkester
 • koorilaul
 • kitarri grupp
 • noorte ja vanemate õpilaste jazzi bänd
 • keelpillide grupp
 • samba bänd
 • muusika tech club
 • ja veel mingi grupp mida ma ei tea mis see endast täpselt kujutab


Järgnevaks täitsime me ankeedi, et osta kooli poolt pakutav kunstitarvetekomplekt. Ma märkasin alles praegu, et kõik need asjad on selleks, et KODUS kunstitöid teha. Ma algul eeldasin, et need on koolis töötamiseks, aga nüüd tuleb välja, et kooli kunstitunniks vajalikud asjad saavad nad kõik koolist. Kooli jaoks peavad nad vaid mõned harilikud pliiatsid kaasa võtma ja mingi paberi (mida neil on kooli alguses 2 naela eest võimalik koolist osta).

See kunstikomplekt ei olnud kohustuslik, aga kooli poolt pakutava komplekti hind on odavam, kui samas asjad poest eraldi ostes. 

Veel maksime me £15 koolikapi rendi eest, sest kõikide Y7 (5.klassi) õpilastele on koolikapp kohustuslik. See on aastamaks ja koolikapp kujutab endast midagi sellist (suvaline pilt internetist)

Uues koolis peab Greta ise süüa ostma (või kodust kaasa võtma), aga kuna kool on sularahata kool, siis antakse lastele smart card, millele saab raha peale kanda ja siis seda maksevahendina kasutada. Kui kaardil olev summa langeb 5-le naelale, siis saadetakse meile email, et me saaks aegsalt raha juurde kanda. 
Meile anti ka võimalus registreerida igakuiseks automaatseks top-up-iks mida me ka tegime. Meil ei ole küll hetkel õrna aimugi kui palju Gretal hakkab lõunasöögiks raha kuluma, sest koolilõunale lisaks on õpilastel võimalus ka hommikusööki, snäke, jooke ja lõunasöögile lisaks erinevaid roogasid osta. Lõunasöögi keskmine hind on £2.30, aga kui hakkad sinna juurde igasugu muid asju ostma, siis see hind muidugi muutub palju kõrgemaks. No eks saa näha. Meie organiseerisime hetkel asja nii, et Greta Smart kaardile läheb iga kuu £56 ja eks ta siis ise aja jooksul tööta välja palju ta päevas kulutada saab selle raha eest või mida söögiks osta.

Veel täitsime me ankeedi, mis palus vanemaid kooli igakuiselt rahaliselt toetada. See on täielikult vabatahtlik ja sama süsteem on ka Greta algkoolis olnud. Kuigi riik annab igale koolile iga õpilase pealt teatud summa raha, siis see summa on erinevate koolide vahel erinev. Näiteks Greta uues koolis on selleks summaks aastas iga õpilase peale £5000, samas mõnes teises teiseastmekoolis on selleks summaks enam kui £6000. Vanemate poolt annetatud rahast on aga väga palju kasu ja selle eest on varem ehitatud uued keemia laboratooriumid, uus tenniseväljak, uus draama stuudio, arvutiruumid jne. Järgmise kooliaasta eesmärgiks on koguda £100 000. 

Igasugu ankeete ja infolehti oli veel, aga neid meil ei olnud vaja täita. Näiteks üks ankeet oli nende jaoks, kelle lapsel on koolis vaja igapäevaselt mingeid ravimeid võtta, teine aknkeet selleks, kui sul pole võimalik kooliga seotud makse läbi interneti maksta jne.

Greta ümbrikus oli aga kooli tutvustav brosüür, üks tühi koolivihik ja eraldi brosüür kus on kirjas mis aineid ja mida nendes ainetes ta hakkab uuel kooliaastal õppima. Sellele lisaks oli talle antud teha igas aines üks väikene ülesanne, mis ta peab koolivaheajal ära tegema ja siis septembris kooli minnes ette näitama.
Ma kirjutan ja näitan pilte sellest kõigest eraldi postituses, sest ma ei taha seda postitust liiga pikaks venitada. 

Eelmisel nädalal rääkis Greta mulle et ta (ja veel kaks last tema klassist, kes samuti Gretaga samasse teiseastmekooli lähevad) pidi tegema uue kooli jaoks emakeele testi. Uus kool testib ise oma testide järgi laste taset, et siis täpselt teada kuhu klassidesse uued lapsed panna. Seda on meile juba öeldud, et need lapsed kelle tase on keskmisest madalam lähevad kohe kooli alguses põhiainetes eraldi üleminekuklassi, kus nendega töötatakse intensiivsemalt (vajadusel ka 1:1) ja antakse ekstra tuge, et seda vahet teiste õpilaste vahel vähendada ja et kõik lapsed oleks vähemalt ettenähtud tasemel.
Greta ütles, et need testid olid väga kerged olnud.

Nii, et jah, uue kooliga seotud infot paistab hetkel nii akendest, kui uksest pidevalt sisse tulevat. Greta ise ei paista asjast suurt huvitatud olevat, või siis ei näita seda huvi meile välja, aga minul endal on küll vaikselt närv sees, et kuidas küll Greta uude kooli minekuga esimestel kuudel hakkama saab. Teiseastmekoolid on võrreldes algkoolidega ikka nii palju suuremad ja Greta kool ka veel seest nagu mingi labürint, et algul pistetaksegi neile maja plaan kätte ja nad peavad selle plaani järgi siis oma klassid ülesse otsima. Õnneks antakse neile algul tundi hilinemised andeks, sest kõik teavad, et uued alustajad eksivad algul pidevalt ära. 

Friday, 26 June 2020

JOSSIK

Väike kassipostitus, pidades silmas eelkõige just ühte mu blogilugejat ;-)

Tegelikult ei ole mul suurt midagi Jostenist kirjutada. Suurema osa päevast on ta õues. Magab kas kuskil põõsa all või Pete auto all. Vahepeal jookseb ikka ringi ka ja peab jahti ning paaril korral on saagiks saanud mõne hiirekese või linnukese. 

Kui meie aias juhtume olema, siis tavaliselt ilmub ta kohe kuskilt välja ning soovib meie seltsis aega veeta. 
Pete-i nähes hüppab talle kohe sulle (kõigepealt ootab siiski ära Pete signaali, et ta seda teha tohib) või siis nagu allolevalt pildilt näha, lauale. 


Greta suhtes on ta väga talts. Kui nad koos Greta toas aega veedavad, siis on tihti mjäugumist kuulda, mis meid Petega natuke hulluks ajab, aga viimasel ajal ei tea me enam kas mjäugujaks on kass või Greta, sest Greta oskab pea 1:1 Josteniga ühehäälselt mjäuguda.

Jostenil ei paista ühtegi püsipesa olevat kus ta öösel magab (päeval ei ole tal vahet kus ta magab). Vahepeal magas ta mitu nädalt/kuud oma pehmes voodis ja siis äkki vahetas selle hoopis ühe korvi vastu välja. Peale korvis magamist hakkas ta Pete kontori aknanalaual öösiti magama ja siis kolis ümber ühte teise korvi. Paar nädalat tagasi, kui ta äkki hommikuti väga vara ülesse hakkas ärkama ja meid segama, panin ma talle pesukorvi paari käterätikuga ülemise korruse koridori radika juurde ja siis hakkas ta seal öösiti magama. Nüüd on ta taas Pete toa aknalauale kolinud.

Mõnel päeval leiab Greta ta aga hoopis oma voodi alt pehmete mänguasjade korvist... 

...või nukuvoodist

Õhtuti magab suuremalt osalt Pete kaenla all või süles

Mõnu koomasHiljuti on hakanud aga õhtuti, kui me Petega telekat vaatame, minu lähedal magama. Või siis õigemini just minu ja Pete vahel sohval nii, et mul ei ole ruumi oma jalgu korralikult kuhugi panna (kui ma jalad sohval istun ja mitte jalad üle sohva ääre)

Üsna pea saime pihta, et minu juurde ja meie vahele tõmbab teda hoopis minu villane diivani tekike. Nüüd kui meil diivanil kitsaks hakkab minema, tõstan ma teki teise kohta ja siis kolib ka Josten sinna teise kohta magama. Isegi siis, kui see teine koht väga kitsake on. 

Siin ma vähemalt tõstsin meie lambatooli teisele diivanile lähemale, sest mul oli paha vaadata kuidas Josteni pea aeg ajalt toolit alla rippus :-)


Mõnel hommikul õnnestub tal kogemata ka meie tuppa magama tulla siis, kui Pete on juba tööga alustanud, aga mina alles voodis magan või üritan magada. Vahel mõnuletakse siis sellises täis pikkuses, et mul ei ole isegi võimalik voodit korralikult ära teha. 

Ja ühel päeval tabasin ma Josteni aias minu troonil mõnulemas

Thursday, 25 June 2020

VEEL ÜKS JALUTUSKÄIK

Kuna Greta uue kooli teema kallale asumine ei võta mul kuidagi vedu, sest uut infot tuleb aina peale ja ma ei tea enam kust alustada, siis postitan selle asemel hoopis veel ühe jalutuskäigu postituse.

7. juunil käisime Pete venna juures. Nad olid vist esimesed tuttavad, peale inimeste me tänaval ja Greta sõbranna vanemate, keda me peale koroona karantiini külastasime. Kuna nad ei ela meist kaugel, siis oligi plaan nende juurde sõita ja siis lihtsalt nende koeraga jalutama minna. 
Kahjuks sattus nädalalõpp olevat üsna jahe, aga õnneks siiski ilma vihmata. Hetkel, kui meil on õues mingi 33 kraadi sooja, tundub selline jahe nädalalõpp muidugi täieliku õnnistusena.
Koer ElsaÜks nendest majadest on Pete venna maja Peale jalutuskäiku istusime aias ja sõime kooki
Paar päeva tagasi käisime aga Pete vanematel külas. Kuna meil oli eelmisel pühapäeval isadepäev, siis viisime Pete isale väikese hilinemisega isadepäeva kaardi ja kooki. 

Vaesed vanainimesed. Nad on nüüd üle 5 kuu vangis istunud ja pole selle aja jooksul kordagi kodust lahkunud. Jalutamas käivad vaid omas aias ja proovivad iga päev 5000 sammu kokku saada. Kui varem ei olnud neil häda midagi ja tundusid selle karantiinis olemisega väga hästi hakkama saavat, siis nüüd on juba selgelt näha, kuidas selline vangistus neid vaikselt murdma on hakanud. Vähene liikumine ja tegevusetus on muutunud neid palju vanemaks ja väsinumaks ning mida kauem nad karantiinis istuvad, seda rohkem hakkavad nad karantiinist väljumist kartma. 

Me innustasime neid küll nädala sees lähedal asuvasse parki jalutama minna ja nad täitsa mõtlevad sellele. Autoga sinna sõites ja õues lihtsalt jalutades ei tohiks nendega midagi juhtuda. Sel nädalal on nagunii liiga kuum õues kolamiseks neile, aga loodetavasti teevad nad seda järgmisel nädalal. Nad muidugi hea meelega sõidaks kuhugi kaugemale ja veelgi rohkem inimtühja kohta, aga kaugemale sõites tuleb probleemiks WC käimine. Paljudes kohtades ei ole ju hetkel isegi WC lahti. Nii kahju ja raske on see, et meie ei saa neid enda autosse panna ja kuhugi ilusasse loodusesse vahelduseks viia. 

Wednesday, 24 June 2020

NIISAMA

Greta klass oli eile koolipäeva lõpupoole kooliaias töötanud ja aiakaste rohinud ning kastnud. Õpetaja oli neile öelnud, et siin on ämbrid ja voolik ja et eesmärk on taimi kasta, aga kui neil peaks mõni tööõnnetus veega juhtuma või nad vett ka natuke mõnel muul eesmärgil kasutama, siis tema ei näe ega kuule midagi...ehk siis andis lastele loa veesõda pidada. 

Kui ma Gretale kooli järgi läksin, kõndis autosse laps, kes oli LÄBIMÄRG. Kui ta koju jõudes autost väljus, oli istmel väikene veeloik. 
Mul aga ei ole vähematki pretensiooni, pigem kiidusõnad õpetajale, kes lastel lubas 30-kraadisest ilmast mõnu tunda ja viimaseid algkooliga seotuid mälestusi luua. Kuna sel nädalal käivad lapsed kõik päevad koolis vaid spordivormiga, siis ei pidanud keegi ka koolivormi pärast muretsema. Ja tegelikult, ei peagi keegi enam koolivormi pärast muretsema, sest seda vormi ei kanna varsti enam ükski nendest lastest. 


Lõikasin ühel hommikul mu 'kakukese' pooleks ja leidsin selle seest naerunäo :-)

Sunday, 21 June 2020

JALUTUSKÄIK SÕPRADEGA

Käisime eelmisel laupäeval oma sõpradel, kes elavad ühes väikeses külas Oxfordshire maakonnas, külas. Me polnud neid pikalt näinud ja kuna me nagunii ei teadnud kuhu minna, sest enamus kohti on meil ikka veel kinni, siis mõtlesime sõprade juurde jalutama minna. Tunnike sõitu ja olimegi kohal. Kuna meil ei lubata ikka veel teiste inimeste juurde majja sisse minna, siis otsustasime jalutuskäigu ajal ka ühe väikese magusa pikniku pidada ja ostsime koogid kaasa.Meid oli kokku 10 inimest. Nii suure kambaga ei tohi meil vist veel koos olla, aga kes seda kontrollib, või kui suur vahe sel tegelikult on. Vaevalt see midagi muudab kui meie kambast kaks inimest oleks koju jäänud (tegelikult üks pereisa juba jäigi, aga mitte koroona pärast, vaid ta pidi tööd tegema).  

Alguses pidasime omavahel viisakalt 2m 1m vahesid ka, sest kuigi meie ise asja nii rangelt ei võta, siis austusest teiste vastu me siiski alguses proovisime, aga üsna varsti peale jalutama hakkamist olime vaheldumisi kõik üheteise kõrval jutustamas. Päris kallistamiseks ja katsumiseks ei läinud ka lahkudes, aga ülejäänud aja käitusime nagu vanasti. 
Mingil hetkel muutus me tee väga mägiseks. Me sõbrad muidugi olid sellest teadlikud, sest nemad käivad seal kandis pidevalt koeratega jalutamas, aga kui mina enda ees taas ühte üli järsku mäge nägin, siis hakkasin kohe oigama. Nädal varem käisime me Pete venna pere ja nende koeraga jalutamas ja siis vedasid nad ka mind mingi suure mäe otsa ja ma siis olin järgmised kaks päeva omadega täitsa läbi. Nüüd siis vaatas mulle vastu veelgi pikem ja järsem mägi kui eelmisel korral. Pilti sellest järsust tõusust mul siia panna ei ole, sest ma olin vaevalt võimeline jalga jala ette panema, pildistamine oli viimane asi mis mul sel hektel meelde oleks tulnud.
Need kaks järgnevat fotot ei ole sellest tõusust, vaid lihtsalt  ühest osast meie jalutuskäigul.Peaaegu meie kõrge tõusu lõpul


Mina suremas :-) 
Ma igaks juhuks lisan, et tegu ei ole selles, et ma mingi viletsake olen, vaid minu 'haiguses' mille tagajärjel ma ei tohi ennast äkiliselt füüsiliselt üle pingutada. Ma jaksan väga pikalt kõndida ilma suurema probleemita, tavaliselt pikemalt isegi kui mõni teine inimene (võib-olla mingi aja jooksul muutub alaselg ainult valusaks, aga see oleneb ka sellest, kui palju ma selle pika jalutuskäigu jooksul korralikult söönud olen. Valutama hakkab siis, kui ma ei ole kehale kaloreid juurde andnud). Kui ma aga peaks äkki mägesid ronima hakkama, või rattaga sõitma või mida iganes igapäevasest tegevusest teistsugust ja suurema mahuga tegema, siis mõjub see mulle laastavalt ja ma võin selle tagajärjel pärast mitu päeva täiesti rivist väljas olla ja vaid valuvaigisteid võtta (lihaste pingele). Ja see lihaste valu või pinge ei ole vaid nendel lihastel, mis tampi said, vaid kõik lihased kogu mu kehas. 
Aga vaated olid üleval muidugi igati seda pingutust väärt


Pikniku pausKes tuli jalutama sõpradega, kes oma pere ja lastega, kes oma kassiga 

Koogid söödud jätkasime oma jalutuskäiguga. Sel korral tagasi sõprade kodu poole kuhu me olime oma auto jätnud.


Järgmised kaks pilti on pühendatud Piretile :-) Meil näevad lavendli põõsad välja sellised.Kokku jalutasime 4 tundi. Tore oli vahelduseks jälle häid sõpru näha ja koroonamured unustada.