Tuesday, 30 June 2020

UUE KOOLI UUDISED


Kahe viimase kuuga oleme me saanud meeletult palju emaile ja infot Greta uuest koolist.

Esimene email tuli ajal, kui kogu koroona olukord oli veel väga segane ja keegi ei teadnud mis meid ees ootab. Tavaliselt on olnud nii (seal teiseastme koolis kuhu Greta spetembris läheb), et juuni keskel toimub uues koolis kõigile uutele lastevanematele tutvustusõhtu kus jagatakse igasugust infot ja täidetakse igasuguseid kooli registreerimisega seotuid dokumente. Seejärel, juuli alguses, viiakse lapsed nende algkoolist pooleks (või terveks) päevaks uude kooli, kus neile täpsemalt näidatakse mis septembris toimuma hakkab ja neile tutvustatakse nende uusi õpetajaid ning korraldatakse väikene pidulik snäkilaud. 
Minu jutt käib Greta uue kooli kohta ja nende laste kohta, kes Greta algkoolist samuti Gretaga samasse teiseastmekooli edasi õppima lähevad. Neid lapsi ei ole palju. Teised lapsed, kes teistesse koolidesse lähevad, neil toimub asi enam-vähem samamoodi ainult et erinevatel kuupäevadel. Erakooli minejatel aga taas iga erakooli oma süsteemi järgi millest ma palju midagi ei tea.

Seejärel, septembris, oleks Greta uues koolis kõik Y7 lapsed läinud paariks päevaks seiklusparki, kus neil oleks olnud võimalus omavahel pareminin tuttavaks saada läbi tiimitöö ja igasugu lõbusate ürituste. Täpsustan, et Y7 on Inglismaa teiseastme koolide kõige noorem klass ja sinna tulevad kokku õpilasi erinevatest algkoolidest. Eesti mõistes 5 klass kus õpivad 11-12 aastased lapsed.
Kuigi alguses ei olnud see veel teada, kui paljud üritused saavad toimuda ja kui paljud jäävad ära, siis tänaseks on teada, et 'tänu' koroonale jäävad kõik ettenähtud üritused ära!!

Esimene email seletaski meile mis olukord sel hetkel oli ja mida kool plaanib või ei plaani teha. Pidime ära täitma ka online küsitluse selle kohta, kuidas me laps on emotsionaalselt valmis uue kooliga alustamiseks ja niisama igasugu registreerimisega seotud küsimusi. Samuti paluti meil kirja panna nende laste nimed, kellega me EI TAHAKS, et me laps uuel kooliaastal samasse 'klassi' satuks!

Meile kinnitati, et kuigi praegune olukord on midagi ennekuulmatut ja laste kooli algus saab olema väga erinev kui tavaliselt, siis kool teeb kõik selle heaks, et õpilaste üleminek algkoolist põhikooli saab olema sujuv. Kooli juhtkond lubas välja mõelda ka viisid, kuidas õpilased saaksid enne kooli algust tutvuda oma uue kooli ja õpetajatega. 
Selles samas emailis anti meile ka teada, et Gretale saadetakse omakorda eraldi email mis meil paluti talle siis edastada. Emaili sai ta 7.mail.

Tõlgin selle emaili siia väga lühidalt ära:

Kõigepealt öeldi Gretale tere tulemast kooli ja avaldati heameelt selle üle, et Greta alates septembrist kooliga liitub.

Öeldi, et tavaliselt sel ajal kutsuksid nad Gretat uue kooliga lähemalt tutvuma, aga praegusest olukorrast sõltuvalt nad kahjuks seda teha ei saa ja seepärast on sel aastal asjad natuke teistmoodi. 
Aga sellele vaatamata, mis praegu toimub, tahavad nad et Greta teaks, et ta on nende jaoks väga oluline/tähtis ja et nad annavad endast kõik, et Greta saaks enne kooli algust ülevaate sellest mis teda ees ootama hakkab. 

Nad ütlesid, et nad kohtuvad ka Greta praeguse algkooli õpetajaga, et saada Gretast teada nii palju kui võimalik ja et nad saadavad talle järgmiste nädalate jooksul lisainfot selle kohta, mis neil plaanis on, et Gretat paremini uue kooli alguseks ettevalmistada. Nad lubasid, et tal saab olema küllaldaselt võimalusi tutvumiseks kooli peamiste inimestega, nagu ta juhendaja ja õppejuht ning saada osa mõnedest õppimist tutvustavatest tegevustest. 

Öeldi, et põhikooli astumine on Greta jaoks suur samm elus ja et nad teevad omalt poolt kõik selleks, et sellest saaks Greta jaoks positiivne kogemus. Nad on teadlikud, et Gretal võib olla asju mis talle muret teevad seoses uue kooli alustamisega ja talle kinnitati, et see on täiesti normaalne. Nad on palju aega veetnud endiste Y7 õpilastega, et välja uurida kuidas nad saaksid kõige parememini Gretat toetada, et ta ennast kooli alustades kindlalt tunneks. Ja kui Gretal või meil on kooli kohta küsimusi, siis meil on mitmeid võimalusi neid küsimusi küsida ja lisainfot saada eelseisvate nädalate jooksul... 
Me väga ootame sinuga kohtumist.


Mõni aeg hiljem saadeti Gretale postkaart. Ma algul arvasin, et tegu on kinnisvara firma mingi järjekordse reklaamiga, sest tavaliselt näevad need just sellised postkaardi moodi välja, ja viskasin automaatselt vanapaberikorvi. Alles õhtul, kui ma taaskord mingi pakendi korvi viskasin, jäi mulle silma kaardil olev kooli logo ja avastasin et tegu ei olnudki kinnisvarareklaamiga.


Kaardil oli taas kirjas kui oodatud Greta uude kooli on ja kinnitati, et nad teevad kõik, et Greta üleminek algkoolist teiseastme kooli oleks nii sujuv kui võimalik. Kaardil oli pilt kooli Y7 (5.klasside) õppejuhist ja tugi koostööpartnerist (ma ei teagi mis oleks vastavad eestikeelsed ametinimed nendele rollidele. Y7 Head of Learning on inimene, kes vastutab ja hoolitseb kõikide kooli Y7 (5.klassi) õpilaste eest ja puutub nendega iga nädal ühel või teisel viisil kokku. Kokku on koolis vist kaheksa 5.klassi).
Kirjas oli mis selle heaks järgmise 7 nädala jooksul toimuma hakkab:

 • Me kohtume sinu algkooli õpetajaga, et sind isiklikult tundma õppida. Praegusel hetkel toimus/toimub see kohtumine küll Zoomi vahendusel. 
 • Su vanematele saadetakse palju informatsiooni selle kohta, kuidas sind ettevalmistada teiseastmekooli eluks
 • Sulle saadetakse brošüür selle kohta, mida sa hakkad õppima teiseastmekoolis ja eraldi tegevusvihik kuhu sa saad teha mõningaid ülesandeid.
 • Me jagame sinuga videot, mille kaudu sa saad tutvuda kooliruumide, koolitöötajate ja õpilastega.
 • Me saadame sulle veel ühe postkaardi töötajalt, kes saab olema sinu form tutor (ma arvan, et see on eesti mõistes nagu klassijuhataja) ja ka lühikese videosõnumi temalt. 
Seniks aga püsi tervena ja naudi veel viimaseid nädalaid oma koolis...

Siis saadeti meile email selle kohta kust ja kuidas me saame koolivormi osta. Kuna erinevate teiseastmekoolide vormid ei ole nii sarnased kui algkoolide vormid, siis neid toidupoodidest või tavalistest riidepoodiest enam osta ei saa, vaid selleks on olemas eraldi poed. Osasid koolivormi komponente saab küll ka teistest poodidest osta, nagu valge pluus, poiste viigipüksid, sokid ja sukad, aga näiteks Greta kooli pintsak, kampsun, lips, seelik ja spordiriided peavad olema kõik vaid kindlalt Greta kooli oma tegumoe ja embleemiga. 
Tänu koroonale on aga ka koolivormi ostmine nüüd palju keerukam ja selleks peab koolivormipoes endale eraldi aja kinni panema. Sellele lisaks ei ole poes enam võimalik riideid selga proovida. Meil on koolivormipoodi koolivormi ostuks aeg kinni pandud 18.juuliks ja eks ma siis kirjuta juba täpsemalt nii koolivormist, hindadest, kui ka koolivormiga kaasnevatest rangetest reeglitest. 

Eelmisel, või üle-eelmisel (ma enam ei mäleta täpselt) nädalal sai Greta oma praegusest koolist kaasa kaks suurt paksu ümbriku mis olid saadetud tema uuest koolist. Nendele lastele kes praegu koolis käivad, saadeti ümbrikud kooli ja nendele, kes endiselt on otsustanud koduõppele jääda, koju. Erinevad teiseastmekoolid teevad neid asju natuke erinevalt, seega ma saan jagada infot vaid selle kooli kohta kuhu Greta läheb, aga eks enamus riiklike teiseastmekoole tee asju ikka enam-vähem sarnaselt ja seega suuri erinevusi ei tohiks olla. Teatud osa lapsi Greta koolist lähevad edasi õppima aga ka erakoolidesse, mis toimivad riigikoolidest erinevalt ja seega on nende laste jaoks üleminek omakorda erinev. 

Kahe paksu ümbriku seest tuli välja suur hunnik pabereid, millest osa oli vaja ära täita ja tagasi kooli saata.

Kõige esimene paber, mille me allkirjastama pidime, oli kooli ja kodu vaheline leping. Selles lepingus on täpselt kirjas nõudmised mida kool ootab õpilastelt, vanematelt ja kooli enda kohustused. Meie (vanema) allkirjale lisaks pidi selle lepingu läbi lugema ja allkirja andma ka Greta.
Sedasi on kõigi osapoolte jaoks selgelt teada mida kellegilt oodatakse ja mis on kooli nõudmised ning reeglid, et pärast ei tuleks mingeid arusaamatusi või ütlemisi, et nemad ei teadnud. Õpilase kohtustused on:
 • Järgida kooli reegleid käitudes kogu aeg viisakalt, lahkelt ja teisi arvestades
 • Näidata lugupidamist/austust üksteise ja kõikide kooli kogukonna liikmete vastu
 • Järjekindlalt pürgida võimalikult kõrgete standardite poole kõikides eluvaldkondades
 • Olla punktuaalne, nutikas/puhas/korralik/korralikult riides ja hästi organiseeritud 
 • Võtta vastutus oma õppimise eest, reageerida tagasisidele positiivselt ja konstruktiivselt
 • Panustada positiivselt kooliellu
Kooli meeskonna kohustus on:
 • Võimaldada inspireerivaid, kõrgetasemelisi õppevõimalusi ja laiaulatuslikke õppeprogrammile lisaks olevaid tegevusi
 • Pakkuda õpilastele konstruktiivset tagasisidet
 • Rakendada käitumisjuhendit järjepidevalt, näitama pidevalt üles austust teiste vastu 
 • Olla eeskujuks, esindada omadusi mida oodatakse, et õpilased endis arendaks.
 • Hoida vanemad/hooldajad laste arengust informeeritud, vastata küsimustele ja muredele asjakohaselt ja õigeaegselt
Lapsevanema/hooldaja kohustus on:
 • Innustada oma last saavutama kõrgetasemelist tööd
 • Aidata oma last olema iseseisev õppija
 • Toetada kooli väärtuseid, eetoseid ja käitumisreegleid
 • Teha koostööd kooli meeskonnaga lahendamaks muresid või probleeme, näitama alati austust/lugupidamist teiste vastu
 • Suhelda töötajatega positiivselt kooli jätkuva arengu toetamiseks


Kõik õpilased ja vanemad teavad millised on kooli reeglid ja mis saab siis, kui keegi neid rikub (ma kirjutan nendest hiljem täpsemalt). Sedasi on kaitstud kõik osapooled ja ei juhtu nii, et õpetajad on hädas ja jäävad abita, kui õpilased peaksid klassis halvasti käituma või õpilastel on vaba voli märatseda ja tundi segada, kui nad heaks arvavad. Samuti on lastevanematel täpne ülevaade mida neilt ja nende lastelt oodatakse ja kui keegi peaks reegleid rikkuma, siis on olemas alus, millele iga osapool saab toetuda. Ehk siis iga osapool on õiglaselt kaitstud ja kogu süsteem on kõigi osapoolte vastu aus.

Järgmiseks pidime me ära täitma eramuusikatundide ankeedi juhul, kui me soovime, et me laps mõnda instrumenti koolis mängima hakkaks. 
Greta viiuliõpetaja pani oma ameti just enne koroona jama maha ja kuna koroona tuli vahele, siis ei olnud Gretal võimalust algkooli poolt pakutava uue viiuliõpetajaga alustada. Nüüd ongi hea, et ta saab viiuli mängu uues koolis uue õpetajaga jätkata. Me nagunii eelistasimegi, et Greta uues koolis viiulitunde oleks hakanud võtma, sest sedasi on tal ka siis võimalus kooli muusikaüritustest osa võtta. 
Klaveritundidega jätkame aga endiselt kooliväliselt, sest ta praegune klaveriõpetaja on väga hea ja jättes klaveritunnid laupäeva peale annab see Gretale natuke rohkem hingamisruumi nädala sees. 

Hetkel pakub kool järgnevate muusikainstrumentide eratunde (ma arvan, et te saate ka tõlkimata aru mis muusikariistadega tegu on).

Üksikisiku eratunni (30min) hind on £19, (20min) £13
ja kaheinimese tund (30min) £13. On ka võimalus osaleda grupitunnist mille hind siis omakorda veelgi odavam.
Kõik eratunnid toimuvad koolipäeva ajal ja nende tundide aegu muudetakse teatud aja tagant, et õpilased ei puuduks pidevalt vaid ühest kindlast tunnist. 

Eratundidele lisaks pakub kool igale õpilasele tasuta võimalust soovi korral osaleda järgmistest gruppidest:
 • orkester
 • koorilaul
 • kitarri grupp
 • noorte ja vanemate õpilaste jazzi bänd
 • keelpillide grupp
 • samba bänd
 • muusika tech club
 • ja veel mingi grupp mida ma ei tea mis see endast täpselt kujutab


Järgnevaks täitsime me ankeedi, et osta kooli poolt pakutav kunstitarvetekomplekt. Ma märkasin alles praegu, et kõik need asjad on selleks, et KODUS kunstitöid teha. Ma algul eeldasin, et need on koolis töötamiseks, aga nüüd tuleb välja, et kooli kunstitunniks vajalikud asjad saavad nad kõik koolist. Kooli jaoks peavad nad vaid mõned harilikud pliiatsid kaasa võtma ja mingi paberi (mida neil on kooli alguses 2 naela eest võimalik koolist osta).

See kunstikomplekt ei olnud kohustuslik, aga kooli poolt pakutava komplekti hind on odavam, kui samas asjad poest eraldi ostes. 

Veel maksime me £15 koolikapi rendi eest, sest kõikide Y7 (5.klassi) õpilastele on koolikapp kohustuslik. See on aastamaks ja koolikapp kujutab endast midagi sellist (suvaline pilt internetist)

Uues koolis peab Greta ise süüa ostma (või kodust kaasa võtma), aga kuna kool on sularahata kool, siis antakse lastele smart card, millele saab raha peale kanda ja siis seda maksevahendina kasutada. Kui kaardil olev summa langeb 5-le naelale, siis saadetakse meile email, et me saaks aegsalt raha juurde kanda. 
Meile anti ka võimalus registreerida igakuiseks automaatseks top-up-iks mida me ka tegime. Meil ei ole küll hetkel õrna aimugi kui palju Gretal hakkab lõunasöögiks raha kuluma, sest koolilõunale lisaks on õpilastel võimalus ka hommikusööki, snäke, jooke ja lõunasöögile lisaks erinevaid roogasid osta. Lõunasöögi keskmine hind on £2.30, aga kui hakkad sinna juurde igasugu muid asju ostma, siis see hind muidugi muutub palju kõrgemaks. No eks saa näha. Meie organiseerisime hetkel asja nii, et Greta Smart kaardile läheb iga kuu £56 ja eks ta siis ise aja jooksul tööta välja palju ta päevas kulutada saab selle raha eest või mida söögiks osta.

Veel täitsime me ankeedi, mis palus vanemaid kooli igakuiselt rahaliselt toetada. See on täielikult vabatahtlik ja sama süsteem on ka Greta algkoolis olnud. Kuigi riik annab igale koolile iga õpilase pealt teatud summa raha, siis see summa on erinevate koolide vahel erinev. Näiteks Greta uues koolis on selleks summaks aastas iga õpilase peale £5000, samas mõnes teises teiseastmekoolis on selleks summaks enam kui £6000. Vanemate poolt annetatud rahast on aga väga palju kasu ja selle eest on varem ehitatud uued keemia laboratooriumid, uus tenniseväljak, uus draama stuudio, arvutiruumid jne. Järgmise kooliaasta eesmärgiks on koguda £100 000. 

Igasugu ankeete ja infolehti oli veel, aga neid meil ei olnud vaja täita. Näiteks üks ankeet oli nende jaoks, kelle lapsel on koolis vaja igapäevaselt mingeid ravimeid võtta, teine aknkeet selleks, kui sul pole võimalik kooliga seotud makse läbi interneti maksta jne.

Greta ümbrikus oli aga kooli tutvustav brosüür, üks tühi koolivihik ja eraldi brosüür kus on kirjas mis aineid ja mida nendes ainetes ta hakkab uuel kooliaastal õppima. Sellele lisaks oli talle antud teha igas aines üks väikene ülesanne, mis ta peab koolivaheajal ära tegema ja siis septembris kooli minnes ette näitama.
Ma kirjutan ja näitan pilte sellest kõigest eraldi postituses, sest ma ei taha seda postitust liiga pikaks venitada. 

Eelmisel nädalal rääkis Greta mulle et ta (ja veel kaks last tema klassist, kes samuti Gretaga samasse teiseastmekooli lähevad) pidi tegema uue kooli jaoks emakeele testi. Uus kool testib ise oma testide järgi laste taset, et siis täpselt teada kuhu klassidesse uued lapsed panna. Seda on meile juba öeldud, et need lapsed kelle tase on keskmisest madalam lähevad kohe kooli alguses põhiainetes eraldi üleminekuklassi, kus nendega töötatakse intensiivsemalt (vajadusel ka 1:1) ja antakse ekstra tuge, et seda vahet teiste õpilaste vahel vähendada ja et kõik lapsed oleks vähemalt ettenähtud tasemel.
Greta ütles, et need testid olid väga kerged olnud.

Nii, et jah, uue kooliga seotud infot paistab hetkel nii akendest, kui uksest pidevalt sisse tulevat. Greta ise ei paista asjast suurt huvitatud olevat, või siis ei näita seda huvi meile välja, aga minul endal on küll vaikselt närv sees, et kuidas küll Greta uude kooli minekuga esimestel kuudel hakkama saab. Teiseastmekoolid on võrreldes algkoolidega ikka nii palju suuremad ja Greta kool ka veel seest nagu mingi labürint, et algul pistetaksegi neile maja plaan kätte ja nad peavad selle plaani järgi siis oma klassid ülesse otsima. Õnneks antakse neile algul tundi hilinemised andeks, sest kõik teavad, et uued alustajad eksivad algul pidevalt ära. 

8 comments:

 1. Edukat ja rõõmsat uut kooliteed teile!
  Kas Sa võiksid lühidalt kirjeldada, mis on suurimad erinevused riigi- ja erakoolide vahel (peale õppemaksu muidugi)?
  Kas erakool tähendab automaatselt eliitkooli? Kui suur hulk lapsi protsentuaalselt umbes erakoolides õpib? Ja kui laps on andekas, kuid perel rahalisi võimalusi napib, siis kas on võimalik erakooli ka mingi stipendiumiga saada?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aitäh!

   Ma vastan su küsimusele eraldi postitusega, sest ma lihtsalt ei oska seda vaid kolme lausega teha :-)
   Aga seda võin küll siin kohe öelda, et kui ma kirjutan või mainin oma blogis erakoole, siis selle all peangi ma silmas eliitkoole. Ma olen lihtsalt teinud otsetõlget sõnast 'private'/independent nagu meil neid koole nimetatakse. Samamoodi nagu ma nimetan ülejäänud koole riigikoolideks (sest need on kõigile riigi poolt tasuta), kuigi need koolid jaotuvad omakorda koolideks, kes saavad raha kas siis otse riigilt või siis kohalikult omavalitsuselt ja nendele lisaks on siis veel ka kiriku/usukoolid ja grammar schools jne.

   Greta uus kool on tegelikult akadeemia mis on otse riigi poolt rahastatud ja kellel on natuke rohkem vabadust teha asju omal viisil, kui tavalistel teiseastmekoolidel. Samas see erinevus ei ole väga suur.

   Delete
 2. Wow, milline hulk pabereid - kõigil oma eesmärk ja mõte. Mulle meeldis, et õpilane-kool-lapsevanem(-ad) lepivad kokku ja on teadlikud kooli eesmärkidest, suhtumisest -> see aitab kõiki osapooli ja tõesti, ei tunne keegi end petetuna ja ei saa väita, et ei teadnud, miski üllatas.

  Kool teeb endast olenevalt kõik, et oma uusi õpilasi tundma õppida, suhtlus eelneva klassijuhataja (klassiõpetajaga). See annab uuele õpetajale parema stardiplatvormi, teab, milleks tuleb valmis olla ja oskab seada lapsest lähtuvaid eesmärke.

  Jään põnevusega uut kooliaastat ootama :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jaa, suur hunnik pabereid aga kõik paberid olid eri värvi trükitud, et oli kohe näha mis paberid olid muusikatundide paberid, mis koolivormi ankeedid, mis lepingud jne :-)

   Õpetajaga vestlusele lisaks saadetakse algkoolist iga lapse kohta ka eraldi akadeemiline ja iseloomu kokkuvõte ja kogu selle info põhjal määratakse siis mis tasemega rühma laps läheb.

   Delete
 3. Huvitav on lugeda, kuidas asju mujal lahendatakse. Üllatas väga: "Samuti paluti meil kirja panna nende laste nimed, kellega me EI TAHAKS, et me laps uuel kooliaastal samasse 'klassi' satuks!"
  Kuidas (ja miks?) selline asi vajalik ja võimalik on? Selleks peab ju iga vanem teadma, kes tema lapse kooli veel on sisse saanud ja tundma neid nii palju, et mitte tahta?
  Ja kas see pole seotud eelarvamustega ja diskrimineerimisega?
  Mul on kogemus lapse gümnaasiumi astumisega Eestis, sel puhul sai isikukoodiga sisse logides teada, kas laps on vastu võetud ja ma ei saanud kuidagi teada, kes veel said sisse, mingeid klassinimekirju ei avaldatud kellelegi. Mitte, et ma tahaks oma lastele klassikaaslasi valida :), lihtsalt olen üllatunud.
  Muus osas see suhtlus uue kooliga meenutab meie suhtlust gümnaasiumiga, aga meil see polnud siiski nii intensiivne. Aga kirjavahetus, toimunud kohtumised kooli esindajatega nii lastel kui vanematel, lepingud, vormiriiete tellimise teemad, huvitegevuse info, kunstivahendite nimekirjas jne on väga tuttav.

  Meie sama vana lapse jaoks (sügisest 5.klass) väikeses maakoolis tähendab järgmisesse kooliastme jõudmine aga lihtsalt seda, et kooli alumiselt korruselt, kus oli oma klassiruum, kolitakse teisele korrusele ja hakatakse õppima erinevate õppeainete kabinettides, erinevate õpetajate käe all, sööma lõunat varasemast tund aega hiljem:). Uued õppeained ja pikem koolipäev muidugi ka, samuti uus klassijuhataja ja võimalus on soovi korral kandideerida õpilasomavalitsusse. Põhikooli esimest aastat, 5.klassi nimetatakse meil jänesteks ja nende vastuvõtmiseks teiste "suurte" hulka korraldatakse sümboolsete humoorikate "katsetega" (korraldavad õpilased koostööst huvijuhiga) :) .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mul on tunne, et sa lähened asjale natuke liiga negatiivse nurga alt :-)
   Ma proovin seda teemat natuke rohkem lahti seletada, sest võib-olla ma ei väljendanud ennast päris selgelt.
   Esiteks, see ei olnud küsimus millele kõik vastama pidid, vaid meile lihtsalt anti võimalus oma soovide avaldamiseks, juhul kui selleks peaks padev põhjus olema. Lisan ka igaks juhuks, et seda ei saanud öelda kellega sa tahad et su laps koos ühes klassis oleks, sest kooli eesmärk on lapsi just segada, et uusi sõpru moodustada.

   Greta algkoolis segati klasse iga aasta-kahe tagant. Eelkõige sellepärast, et lastel oleks võimalus sõbruneda erinevate koolikaaslastega ja sedasi koolis kogukonna tunnet kasvatada ning seda tehes vältida teatud sõprusgruppide kinnistumist ning osade õpilaste gruppidest välja jäämist. Klasside segamini löömine oli aga kasuks ka õpetajatele, sest sedasi oli võimalik klassi üldist õhkkonda paremini tasakaalustada. Et ei oleks nii, et 7 aastat järjest käib ühes klassis suur hulk ülemeelikuid lapsi või mitu sellise iseloomuga last, kes omavahel lihtsal ei klapi ja teises klassis pole selliseid lapsi üldse. Klasside vahetuse käigus on lastel ka võimalus endale kogutud negatiivseid tiitleid kaotada ja neid mitte 7 aastat järjest kanda.

   Otseloomulikult ei ole mul, ega ka ühelgi teisel vanemal vähematki ülevaadet kes kõik need 220 last on, kes septembris uues koolis alustavad, seda enam, et need lapsed tulevad kõik erinevatest kohalikkest algkoolidest. Samas aga teavad vanemad üldjuhul väga hästi, kes NENDE lapse algkoolist koos nende lapsega samasse teiseastmekooli lähevad, sest neid lapsi on vähe ja sa tunned neid kõiki nagunii. Tavaliselt on ju juba seda ka ette teada, kes kuhu kooli sisse saab, sest kooli sisse saamine käib elukoha mitte katsete järgi ja lapsed jagavad pidevalt nagunii omavahel infot kes kuhu kooli edasi läheb.

   Kui algkool tunneb kõiki oma õpilasi ja teab milliseid lapsi nemad ühte klassi ei paneks (mis tahes põhjustel), siis uuel koolil ei ole seda infot ja seepärast annavadki nad ise vanematele võimaluse omi soove avaldada (see ei tähenda, et need ka täidetakse, aga vähemalt kui võimalik võetakse arvesse).

   Näiteks su pojal on väga hea sõber, aga sina kui lapsevanem tead, et kui su poeg oma sõbraga samasse klassi läheks, siis suure tõenäolisusega oleks sõbraga samas klassis olemine su pojale pigem negatiivseks teguriks kui positiivseks.

   Või kui on kaks või enam last, kes juba algkoolis ei saanud omavahel hästi läbi ja pidevalt toimus mingeid 'nügimisi' ja probleeme, siis sa pigem eelistaks kui uues koolis need lapsed ei oleks koos samas klassis.

   Või näiteks kasvõi Greta puhul. Kui ta parim sõbranna oleks samuti samasse kooli sisse saanud, siis ma oleks suure tõenäolisusega eelistanud, et nad ei oleks Gretaga samasse klassi pandud. Ja mitte üldse sellepärast, et meil selle sõbranna vastu midagi oleks olnud, vaid meile tundub, et kui nad taas kokku oleks jäänud, siis oleks neil mõlemal olnud vähem võimalusi enda isiksuse arendamiseks ja leidmiseks ning uute sõprussuhete loomiseks. Ja ma olen üsna kindel, et Greta sõbranna vanemad oleks meiega üsna sama meelt olnud, sest me oleme seda teemat ka korra juba algkooli ajal arutanud, aga siis siiski kindlaks jäänud, et neile mõlemale on parem, kui nad saaks algkoolis samasse klassi kokku jääda. Me avaldasime seda soovi ka alati tüdrukute õpetajatele (kuigi alati öeldi, et vanemate soovid ei lähe arvesse :-) ja meil on hullult vedanud, sest Greta ja ta sõbranna on vist kogu kooli peale ainukesed selles vanuses tüdrukud, kellel on õnnestunud kõik 7 aastat samas klassis käia :-)

   Delete
 4. Seda ma just imestasingi, sest meeles olid just need klasside segamised Greta koolis.
  Mis on minu meelest väga hea mõte! Aga see vist hakkab töötama alles teatud laste arvust alates. Siin on näiteks kooli suurim klass 15 last ja sega neid kokku või lahku, ikka on sama seltskond :D sest keegi väiksemaks klasse ei tee.
  Aitäh valgustamast!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jah, nende koolide puhul kus igas aastagrupis on vaid üks klass (siin on ka selliseid algkoole kohtades kus rahvastik väiksem) klassisegamis ei ole võimalik teha.

   Greta algkool oli ka aastaid tagasi vaid ühe aastagrupiga kool, nagu ka paljud teised kohalikud algkoolid, aga siis hakkas rahvastik kasvama ja ühest klassist sai kaks 15 lapsega klassi ja siis kaks pea 30 lapsega klassi ja Greta koolimineku aastal pidi Greta kool koguni kolm kuni 30 lapsega klassi tekitama (seda küll vaid ühe ainukese aastagrupi kohta ja kui Greta vanused nüüd lõpetavad, siis jäävad kooli vaid kõik kahe klassiga aastagrupid). Greta ja ta paralleel klassides on igas klassis umbes 25-27 last kokku või isegi vähem.

   Uues koolis saab aga paralleelklasse olema kokku vist koguni 8, aga need klassid on vist omakorda kaheks tutor grupiks jagatud (4+4) ja kooli ajal puutub Greta vaid ülejäänud 3 paralleelklassiga kokku. Seal koolis enam mingeid klasside segamisi ei toimu minu arvates, sest kuna siin on nagunii selline süsteem, et lapsed hakkavad üsna varakult endale ise õpitavaid aineid valima, siis pigem käib jutt rohkem tutor grupist (kus siis suurem grupp 5.klassi lapsi koos on) kui klassist. Teiseastmekool erineb nagunii väga palju algkoolist ja seega ma ise ka ei tea hetkel kõiki asju veel peensusteni.

   Aga sinu lapsele samuti ilusat uut koolialgust septembris jänesena! :-)

   Delete