Saturday, 23 May 2020

LAPS HAKKAB OSA PÄEVAST 'MULLIS' ELAMA

Inglismaal käib endiselt suur 'võitlus' selle üle kas lasta alates 1.juunist osa algkooli lapsi tagasi kooli või mitte. Juhid ütlevad, et kindlasti peavad lapsed tagasi kooli minema, aga õpetajateühing vaidleb tuliselt vastu. 

Õigemini on otsus siiski juba langetatud, et kaks kõige nooremat aastagruppi (4-5 ja 5-6 aastased) ja algkooli viimase aastagrupi lapsed (10-11 aastsed) lähevad tagasi kooli, aga seda otsust loodetakse siiski ümber lükata.
Vist on ka veel see võimalus, et osa kohalike omavalitsusi saavad ise otsustada kas nad avavad oma koolid lastele või ei ning laste kooli minek ei ole kellegi jaoks kohustuslik. Lihtsalt need lapsed kes kooli ei lähe, jätkavad koduõppega edasi, nagu nad on siiani teinud. 

On kuidas on, aga Greta kool on otsuse vastu võtnud, et nemad järgivad valitsuse juhiseid ja lasevad lapsed tagasi kooli. Meile on kooli poolt juba saadetud väga detailsed ja pikad juhised kuidas uutmoodi kooliskäimine välja hakkab nägema ja kuidas me kõik peame juhiseid ÄÄRMISE täpsusega järgima! Ma pidin neid juhiseid kohe mitu korda lugema ja kindlasti loen veel enne kooli algust mitu korda uuesti, et kõik punktid ikka korralikult täidetud saaks ja nii mina, kui Greta, õigel ajal õiges kohas oleks ning et ka Greta täpselt teaks, mida ta nüüd tohib ja ei tohi koolis teha. 

Kõigepealt saadeti vanematele küsitelu selle kohta, kui paljud vanemad soovivad üldse omi lapsi kooli saata, et saada teada kooli tulevate laste arv. Samas kirjas öeldi kohe ka ära, et uut moodi kooliskäimine hakkab välja nägema täiesti teistsugune kui varem ning seletati lühidalt ka peamised muutused ära. Näiteks:

 • Lapsed jaotatakse eraldi 'mullidesse' (bubbles) kus nad kuni kooli lõpuni püsivad
 • Igal 'mullil' on oma kindel õpetaja ja oma kindel klassiruum kust on kõik mängusajad, raamatud, pehme ja ka üleliigne mööbel eemaldatud. 
 • Üheski 'mullis' ei ole rohkem kui 13 last (see oleneb kui suure klassiruumiga on iga 'mulli' puhul tegu) ja kõik lapsed ei saa olema oma endise õpetaja ja klassikaaslastega ning nende vanas klassis. 
 • Igale 'mulli' juhile/õpetajale antakse edasi nende 'mulli' laste üleminekudokumendid enne, kui juht lastega tööd alustab, et ta teaks täpselt iga lapse vajadusi ja kuidas igat last kõige paremini toetada. Vanematele saadetakse ka eraldi küsitelu, enne tagasi kooli naasmist, kus vanemad saavad teada anda nende laste praegusest seisundist. 
 • Kord kui sa oled andnud nõusoleku oma lapse kooli naasmiseks, siis on nad kohustatud seda tegema kuni kooliaasta lõpuni (ei saa nii, et üks päev käid koolis ja teine päev koduõppel).
 • Koolipäev on lühem kui tavaliselt seoses iga 'mulli' erineva koolipäeva alguse ja lõpu tõttu (et kõik lapsed ei tuleks korraga samal ajal kooli ja ei lahkuks sealt). Tunniajalist lõunapausi enam ei ole, vaid lapsed söövad kaasavõetud või koolipoolt pakutava 'piknik' lõuna oma 'mulli' klassiruumis.
 • Reedeti on lühem koolipäev et kool saaks teha klassiruumides suurpuhastuse (välja arvatud lastele, kes on eraldi grupis ja kelle vanemad on kas meditsiinitöötajad, politseinikud, kullerid, poemüüjad, postitöötajad jne).
 • Õpilased peavad iga päev kandma puhast koolivormi. Lubatud on spordijalanõud, sest nad ei vaheta enam jalanõusid kehalise tunniks või muudeks õuemänguteks. Soovituslik on kooli kaasa võtta koolivormi kampsun ka siis, kui õues on soe, sest kuna koolimajas saavad olema kõik aknad lahti tuulutamise eesmärgil, siis võib koolimajas sees külm hakata.
 • Koolimaja koridoride põrandale on pandud nooled ja märgid näitamaks mis suunas liikuda, hoides 2m pikkuseid vahesid. Kõik lapsed pevad neid märke järgima.
 • Kui lapsed kukuvad või nad pissivad kogemata püksi (pidades silmas siis eelkõige kõige väiksemaid koolilapsi), siis peavad lapsed ise hakkama saama ning oma haavad ise puhastama või riided vahetama. Kui nad sellega ise hakkama ei saa või vajavad põhjalikumat abi, siis võetakse ühendust vanematega. Õpetajatel on küll olemas vastavad Covid-19 kaitseriietused, aga vaid juhuks, kui keegi lastest peaks oksendama. 
 • Kui mõnel lapsel avalduvad Covid-19 sümptomid, siis saadetakse selle lapse 'mull' koju kus kõik peavad 14 päeva karantiinis olema või nii kaua, kui test on tehtud ja tulemused kätte saadud. 

Kooli minek ja koolist tulek:

 • Igal 'mullil' on oma kindel kellaaeg millal kool algab ja lõppeb ning oma kindel koht kust kooli siseneda ja sealt väljuda.
 • Vanemad peavad seisma 2m vahedega, et oma laps üle anda ja pärast koolist kätte saada. Greta vanused võivad ise koju minna, kui nad seda varem teinud juba on.
 • Kui sa jõuad kohale hiljem kui sinu lapse ettenähtud 'mulli' aeg on, siis pead sa ootama nii kaua, kui kõikide teiste 'mullide' lapsed on üle antud.
 • Mitte ühtegi vanemat ei lubata kooli territooriumile
 • Peale lapse üle andmist/vastu võtmist pead sa kohe lahkuma ja ei tohi kooliväravate või kooli ette jutustama jääda.
 • Sama süsteem kehtib mis tahes ilmaga.

Vahetunnid ja lõunapaus:

 • Lapsed peavad ka õues säilitama ettenähtud distansi teineteisest.
 • Õuesolemisaeg on jagatud nii, et ükski grupp ei kohtu omavahel.
 • Igale 'mullile' on määratud üks kindel mängukoht/söögikoht mida nad alati kasutavad ja kus sees alati püsivad säilitades endiselt ka ettenähtud vahesid teineteisest.
Klassis:
 • Igale 'mullile' on määratud oma kindel WC kasutamise aeg ja peale iga 'mulli' WC kasutamist puhastatakse see korralikult puhtaks, et vähendada pisikute levimist ja laste omavahel segunemist.
 • Kui kellegil on vajadus kasutada WC väljaspool seda aega, siis saab ta teha seda koos abistajaga kes jälgib, et laps säilitaks ettenähtud reegleid. Kui samal ajal peaks WC kasutama mõni teine 'mull' või laps, siis peab ta ootama nii kaua, kui WC on uuesti vaba.
 • Iga laps istub klassis neile ettenähtud kohal 2m vahedega (ka 4 aastased).
 • Iga laps peab iga päev kooli kaasa tooma oma nimega joogipudeli. Kooli veeautomaadid on kinni pandud.
 • Iga laps peab kooli kaasa võtma esimesel päeval kas väikese võileivakilekoti või kergesti puhastatava pinnaga pinali kus on sees nimesiltidega pliiatsid, joonlaud, liimipulk, kinnine teritaja jne. Ühelgi teisel lapsel ei ole lubatud neid kasutada. Need asjad püsivad koolis, koju neid ei võeta. Kõike neid asju puhastatakse iga päev ja need püsivad alati iga lapsele ettenähtud laual. Kui lapsel ei ole võimalik neid asju kooli tuua, siis saab ta kogu kupatuse kooli poolt.
 • Iga laps peab kooli tooma nimelise pabertaskurätikute karbi (mis jääb kooli iga lapse lauale) ja neile õpetatakse kuidas nad korrekselt köhima ja aevastama peavad.
 • Neil on lubatud kooli kaasa võtta ka nimeline kätepuhastus vahend (mis jääb kooli), aga võimalikult väikse alkoholi sisaldusega.
 • Kõik laste kapid ja nagid ei ole kasutusel. Kõik lapsele kuuluvad asjad peavad püsima lapse enda õppimispiirkonnas. Sama kehtib ka jopede kohta.
 • Mitte midagi muud ei ole lubatud kooli kaasa tuua. Lubatud ei ole ka ehted ja käekellad.
 • Esimesel päeval võivad nad oma asjad kooli tuua kilekotiga. Koolikotte ei ole vaja.
 • Paljudes tundides peavad nad tegema iseseisvat tööd, sest 'mulli' juhil ei ole võimalik õpilase kõrvale istuda ja neile vajaminevat abi anda. Juhendamine saab toimuda vaid 2m kauguselt.
Puhastamine/hügeen
 • Igal päeval ja päeva jooksul toimuvad lastel vastavad tunnid kus neile räägitakse kuidas püsida tervetena, kuidas pesta käsi ja hoida distantsi.
 • Tööpindu puhastatakse ja prügikaste tühendatakse kogu päeva jooksul
 • Iga klassiruum puhastatakse põhjalikult ära enne ja pärast igat 'bubble' tundi. 

Täna saadeti meile omakorda neli erinevat juhist. 
Greta 'mullis' saab olema 8 last (4 tüdrukut ja 4 poissi) ja juhtus nii, et nende 'mull' saab olema Greta endises klassis. Gretal õnnestus ka oma parima sõbrannaga samasse 'mulli' saada, mille üle ta loomulikult on kohutavalt õnnelik. Tal on õnnestunud oma sõbrannaga kõik need 7 aastat samas klassi olla (vähestel on see õnnestunud, kui üldse kellegil) ja neil oleks nii kurb meel olnud kui nad nüüd kooli lõpus oleks eraldatud olnud. Sügisest lähevad nad ju juba erinevatesse koolidesse ja kes teab kuidas või kui kaua nende sõprus peale seda kestma jääb.

1.juuni asemel lähevab Greta vanusegrupp aga kooli alles 15. juunil (1.juunil alustavad kõige nooremad) ehk siis peale nädalast koolivaheaega peab ta ikka veel kaks nädalat koduõppega jätkama :(. 

Kui ta aga kooli läheb, siis kestab ta koolipäev 9.45-15.00 ja reedeti 9.45-12.45.

Meile saadeti omakorda eraldi dokument, kus olid kõik tähtsad punktid uuesti välja toodud ja kus meile öeldi, et see on meie kohustus lastele need reeglid neile eakohaselt selgeks teha. Ma ei hakka seda teksti uuesti eraldi ära tõlkima, sest see kattub suuresti juba sellega, mida ma siia kirjutanud olen. Osa sellest dokumendist nägi välja selline:
Sama tekst oli ka lastele rohkem arusaadavamal kujul kirjutatud.


Meile öeldi ka, et sellised on meie kooli reeglid ja 'action plan' ja see ei pruugi sarnaneda 1:1 teiste koolide plaanidega. Iga kool on sunnitud neid plaane tegema vastavalt nende võimalustele ja kooli tulevate laste numbreid arvesse võttes.

Ehk siis Greta kooli minekuni on nüüd jäänud umbes 3 nädalat. Selle ajaga võib veel palju juhtuda, aga loodetavasti toob see aega endaga kaasa mõnede piirangute omakordse leevendamise. Kui võtta, et me olime Itaaliast ja Hispaaniast 2 nädalat oma sündmustega taga pool ja nendes maades saavad inimesed juba palju vabamalt ringi käia, sõpradega kohtuda, vähem tähtsates poodides käia ning restoranides ja kohvikutes süüa, siis oleks loogiline, et ka Inglismaa lõpuks sinnamaani omadega jõuab. Tore oleks kui raamatukokku ka varsti saaks, sest mul ei ole Gretale varsti enam midagi lugeda anda ja ma ei taha eriti palju uusi raamatuid juurde ka tellida. Ta on selle karantiiniga juba 14 raamatut läbi jõudnud lugeda.

Kuna mul ei ole siia ühtegi kooli pilti 'illustratsiooniks' panna, siis panen hoopis ühe Greta kunstitunni töö. Nimelt oli neil selle nädala teemaks Frida Kahlo ja neil paluti Kahlo stiilis autoportree joonistada. Greta tegi sellise pildi


Varsti kirjutan ka teiseastmekoolist lähemalt, sest kas sealt on meile juba paar kirja saadetud.


9 comments:

 1. Minu lapsed sel aastal enam kooli ei lähe. 29 maiks pannakse tüdruku koolis hinded välja ja need, kes vajavad täiendavat abi õppimises, nendel on võimalus kooli minna ja õpetajaga koos õppida, so vähendatud klassi koosseisus. Poisi kooli on seis segasem, ta lõpetab 9mda klassi. Poiss võtab asja maru rahulikult, mina olen rohkem närvis, seda eelkõige tuleviku osas. Ühel päeval tuli teade, kuidas toimub klassi lõpetamine, nö videovahendusel (kool oli tellinud kõik ettevalmistused) ja siis sama päeva lõunal muutis Tallinna linnava(i)litsus lähenemist, et klassi kaupa on lubatud lõpetamine, ent vanemaid ei lubata ja tohib teha värskes õhus. Eks näis, mis saab.

  Samas tundub, et Eestis läheb elu edasi tavaliselt...eile käisin olude sunnil ehituspoes...oli maskides inimesi ja siis "muukeelseid", kes lihtsalt olid kogu suguvõsaga poodi tulnud ja seisid troppis tee peal ees, omavahel vaieldes. Jube tüütu, kui on vaja osta teatud asjad ja sa ei pääse riiulini, sest suguvõsa vaidleb ja pisemad lapsed karjuvad ja nõuavad miskit.

  Jalgpallitrenni alguses tulid ka erireeglid kas A4 + videokoolitus vanematele, et kuidas reegleid tuleb järgida. Kui esimesed 2 nädalat tegid lapsed trenni oma ruudus (2x2), siis nüüd sellest nädalast olid lubatud koos treenimised terve grupiga ja juba toimuvad sõprusmängud ning järgmine nädal algab meistrivõistlused. Pikk ootuse aeg on lõppenud ja näib, et trenn oli täiuslikust õnnest puuduv lüli - nüüd, kus see on olemas - on kõik rõõmsad ja rahul. Koolist puudust ei tuntud, va mina, kes nõuab distsipliini ja korda!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jah, teil paistab elu juba üsna vanas rütmis tiksuvat. Ma ei usu, et meie nii pea nii kaugele jõuame. Me ei saa ikka veel ei juuksurisse, ei hambaarstile, ei poodidesse (väljaarvatud toidu ja ehituspoed ning aianduskeskused). Isegi oma vanematega või sõpradega juurde ei tohi minna. Võime vaid ühte sõpra või vanavanemat kuskil õues 2m kauguselt näha (aga vaid ühte!?). Jumal teab kuidas sügisel kooli minemine välja hakkab nägema ja võimalik ju et selleks ajaks jõuab kohale ka juba teine laine :-(
   See laste arvuti taga istumine ei asenda kuskilt otsast laste kooliskäimist ja mida vähem seda tegema peab, seda parem.
   Aga eks aeg näita, ehk augustiks saame ikka tagasi 'normaalsusesse' mõneks ajaks.

   Delete
 2. Ui jeerum, kui põhjalik! No aga kui see aitab, miks mitte. Peaasi, et keegi kedagi kuskil ei nakataks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jah! Eks õpetajatel ole samuti vaja end turvaliselt tunda. Õpetajad küll on selle olukorraga natuke rohkem juba harjunud, sest nad on ikka vahelduva eduga koolis edasi käinud, sest osa lapsi on kõik selle aja koolis käinud (ka nädalalõppudel ja koolivaheaja ja pühade ajal), aga loomulikult mitte nii paljude õpilastega kui nüüd plaanis.

   Delete
 3. Väga hea ylevaade "uuest normaalsusest". Millal teil suvevaheaeg on seal?
  Soomes lapsed l6petavad täpselt nädala pärast laupäeval ja kooli tagasi augusti teisel nädalal.
  Meie linnas pole yhtegi l6pupidu, tunnistused jagatakse omas klassis v6i saadetakse postiga.
  Aga paraku poodides on kyll näha, et inimesi enam see viirus ei huvita eriti, trygivad seljas lausa.
  Ma elan 120km Helsinkist eemal. Kui nädal tagasi Helsinkis käisin, oli ikka maske näha. Ja kui Tamperes käisin, siis seal polnud kellegil.
  Kui k6ik kohad 1.juuni avatakse, siis näeb, kuidas viirus käitub. Kas tuleb teine laine kohe v6i sygisel.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ma siiski loodan, et selline seis koolides ei jää uueks normaalsuseks, vaid on ikka ajutine nähtus. Ma ei kujuta ette kuidas koolid üldse täismahus saaks sellise reziimi järgi toimida.
   Meil algae just nüüd nädalane koolivaheaeg ja siis suvevaheaeg alates 24 juulist. Tagasi kooli kuskil septembri alguses, aga kuna Greta läheb nüüd suurde kooli, siis ma veel täpselt ei tea mis kuupäeval. Suvevaheaeg kestab tavaliselt 6 või 6,5 nädalat.

   Meil ei ole maskid kohustuslikud ja osadel on ja osadel pole. Mina ei ole maski kandnud ja nüüd ei kanna ka enam kindaid, sest mul on ilma kinnasteta kergem käsi puhtana hoida.

   Delete
 4. Väga põhjalikult on ette valmistatud nagu näha. Minu arust siinpool küll nii põhjalikke ettekirjutisi pole, aga samas ei ole paljud koolid ka minu arust täielikult avanema valmis - olen kuulnud, et ikkagi piisavalt suur hulk kavatseb videotundidega edasi minna, kuigi nt mõned nn eliitkoolid on juba öelnud, et nemad teevad oma koolid lahti, sest niigi on kontaktõppe puudumine tekitanud laste hariduses lünki.

  Ma ise muidugi kahtleks, et kas tõesti suudetakse niivõrd põhjalikust juhendist kinni pidada. Näiteks see, et väga väikesed lapsed peaks ise omal riideid vahetama või see, et iga nn mullile on ette nähtud oma aega WC külastamiseks. Väikestega ju ikka juhtub õnnetusi ning kõik ei suuda ka ju ettenähtud ajale oma keha sättida (kuigi, nagu kirjutasid, siis tegelikult ei keelata ju ka muul ajal tualeti-kasutamist ära).

  Aga eks see olegi uus reaalsus seni kuni teatakse, et viirusest on lahti saadud. Elame-näeme kui kaua selline mullitamine jne kestab.

  Eestis on igatahes näha, et niipea kui lubati uuesti ringi hakata liikuma, siis rahvas kohe liigub ka - mõnuga. Harjumaal on mõned numbrid hakanud jälle kasvama, aga kuni haigestunuid oli vist kuni 25 inimest päevas öeldi vist, et probleemi nii väga ei nähta - ei saa ju lõpmatuseni kodudes ka kinni istuda jne.

  Vähemalt on ilmad ilusad ja saab jälle kaugemal looduseski käia - seegi hea! Olge terved :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Põhjalikud ettekirjutised on vajalikud selleks, et kõiki kaitsta ja tagada, nii palju kui võimalik, turvaline kooliskäik. Ja et ka vanematel oleks turvaline tunne oma lapsed kooli saata. Kui koolid neid juhiseid läbi ei viiks, siis nad ei tohigi lapsi vastu võtta.
   Aga meie kool ütles ka kohe, et nad usaldavad vanemaid, et nad ise otsustavad kas see on õige otsus oma laps uuesti kooli saata suveveerandiks või mitte.

   Lapsed on tegelikult kooli korraga väga harjunud ja teavad kuidas koolis käituma peab. Seda öeldi ka, et need lapsed, kes korrast kinni ei pea, saadetakse tagasi koduõppele.

   4 aastased lapsed on siin juba vägagi iseseisvad tegelased ja kuna nad ju siiski käisid koolis juba märtsini, siis ka neil on koolikord juba selge ja kui neil just mingeid erivajadusi ei ole, saavad iseenda riietamisega vägagi hästi hakkama. Seda nõutakse neilt juba üsna kooli alguses, sest nad peavad ju koolipäeva jooksul tihti nii spordi kui ujumisriideid ise vahetama. Õnneks on koolivorm kergesti seljast võetav ja selga pandav riietus ja suvevorm ju vaid üks õhuke kleidike tüdrukutel ja shortsid poistel ehk siis ei midagi keerulist millega nad ise ei peaks hakkama saama. Tavaliselt ei tohi nagunii õpetajad lapsi püksi pissimise korral aidata, vaid võivad vaid suuliselt juhendada ja see on nii olnud juba aastaid (et lapsi kaitsta seksuaalväärkohtlemise eest). Aga eks iga vanem saa ise otsustada, kas tema lapsele sobib või kas tema laps saaks sellise range reezimiga hakkama ja sellelt lähtuvalt siis kas saadab või ei saada last kooli. Kool tegelikult ütles ka kohe, et vaatamata rangele korrale on õpetajate peaeesmärk teha kõik, et lapsed end hoitult ja rõõmsalt ka nendes rangetes tingimustes tunneks, et kool teeb kõik et igat last emotsionaalselt toetada.

   Meil hakkas rahvas isegi juba natuke varem kui lubati rohkem liikuma, kuigi suurem osa ajast püsisid siiski enamus inimesi ilusti kodus ja pidasid karantiinist kinni. Samas see on ju võimatu ka kõiki inimesi nii pikalt koju aheldada. See hakkab ka juba tugeva vaimse tervisega inimestele negatiivselt mõjuma, nõrgematest rääkimata. Majandusest muidugi rääkimata... :( :( :(

   Delete
 5. Ametiühingud sõdivad mistahes hinnaga valitsuse kava vastu normaallellu tagasi pöörduda ja tööle hakata. Kuidas nad ise seda ei adu, et nii sõrgu vastu ajades kannatavad nad ju ise ka, kui raha laristamine lõpeb? Vastikud proletaarlased mu meelest.

  ReplyDelete